Sedan när skulle mens
innebära
att man måste
avstå från allt?

Mens är en del av livet, men
har ingen rätt att störa oss i vår
vardag.
Oavsett vad du gillar att göra,
kommer Tampax att
hjälpa till att skydda dig.

Sedan när skulle mens innebära att man måste avstå från allt Sedan när skulle mens innebära att man måste avstå från allt Sedan när skulle mens innebära att man måste avstå från allt
Tampax Produktlinje