Läser du etiketten innan du tvättar eller städar? Det borde du göra.

Läser du etiketten innan du tvättar eller städar? Det borde du göra.

Det allra viktigaste rådet från tillverkare av tvätt- och rengöringsprodukter är dessutom det enklaste: Läs alltid etiketten innan produkten används. Trots att det är så viktigt händer det tyvärr alltför sällan. Här förklarar vi varför det är viktigt.


Om du läser och följer anvisningarna noggrant kan du skydda såväl dig själv som miljön och samtidigt få ut optimal effekt av produkten. Etiketterna innehåller dessutom information om vad man ska göra om olyckan är framme.

Här följer en kort tidsbesparande och praktisk handledning till den information du kan förvänta dig att se på en etikett och vad det betyder. Se till att alltid beakta följande fraser och symboler (som kan ses på förpackningar/behållare med tvätt- och rengöringsprodukter).

v4

Förvaras utom räckhåll för barn.


v5

Undvik kontakt med ögonen.

Skölj med rikliga mängder vatten om produkten kommer i kontakt med ögonen.


v8

Skölj händerna efter användning.


v10

Känslig eller skadad hud.

Personer med känslig eller skadad hud bör undvika alltför långvarig kontakt med produkten.


v3

Får ej förtäras.

Sök läkarhjälp om produkten sväljs.


v9

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Byt inte behållare för att förvara innehållet.


v6

Blanda inte med andra produkter.


8

Vädra rummet efter användning.

Använd endast originalbehållaren för påfyllning.


v12

Använd med torra händer.


v1

Förslut locket ordentligt.


v2

Förslut påsen ordentligt.


v7

Får ej punkteras, brytas eller klippas.


Visst känns det bättre att tvätta och städa när du vet att allting omkring dig är säkert?

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Bra vardag hårspecial!