ANVÄNDARVILLKOR

 

Avtal mellan användaren och Procter & Gamble Sverige AB

Detta avtal om villkor för användning av P&G-webbplatsen bravardag.se (Bra Vardag) gäller mellan dig (Användaren eller Du) och Procter & Gamble Sverige AB (P&G eller Vi)

Ansvarig för webbplatsen: Procter & Gamble Sverige AB

 

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV BRA VARDAG

Detta dokument innehåller de villkor som reglererar din användning av vår webbplats som registerad användare. Läs noga igenom användarvillkoren innan du börjar använda webbplatsen och lämna ditt godkännande när du ombeds göra det. Genom att registera dig och/eller använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användarvillkor och att du kommer att följa dem. Om du inte godtar användarvillkoren ber vi dig avstå från att registrera dig, delta eller använda vår webbplats.

Webbplatsen är en online-plattform som är skapad av Procter & Gamble (P&G), ett företag som har grundat varumärken i 175 år och hjälpt människor över hela världen att trivas med sin dag, varje dag. Idag är Bra Vardag ett av av P&G-koncernens internationella program för hantering av kundrelationer. Bra Vardag erbjuder en neutral miljö där användaren erbjuds en mängd funktionaliteter och erbjudanden som artiklar, tips, recept, produkttester, , gåvor, rabattkuponger, tävlingar och spel. Genom dessa tips, knep, kunskaper och inspirerande idéer hoppas Bra Vardag hjälpa besökaren att få fler och bättre upplevelser i vardagen.

 

1.   ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN – DINA PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS – COOKIES – RIKTLINJER FÖR VÅR COMMUNITY

Tillgång till vår webbplats medges tills vidare och kräver registrering och godkännande av våra användarvillkor.


BEHÖRIGHET:

Det är helt frivilligt för dig att vara medlem och delta. Du försäkrar att all information du lämnar vid registreringen är sanningsenlig och korrekt. Du går med på att hålla informationen aktuell. Vidare försäkrar du att du är arton (18) år eller äldre.


SEKRETESS:

Procter & Gamble Sverige AB samlar in och lagrar dina personuppgifter i samband med att du registrerar dig som användare av P&G-webbplatsen.
Med detta avtal godkänner du att dina personliga data sparas och används för dessa syften i Procter & Gambles databas, och att datan kan komma att överföras till andra företag i Procter & Gamble koncernen eller deras anlitade byråer. Du kan när som helst avböja att få mer kommunikation i enlighet med gällande personuppgiftslag. Du kan också få utdrag på, ändra eller radera mina personliga uppgifter.

Förtroende är en hörnsten i företags värderingar och en förutsättning för vår framgång som företag. P&G bevarar ditt förtroende genom att skydda den information vi samlar in om dig som konsument.
Klicka här för att läsa vår Sekretesspolicy i sin helhet

Vi tillhandahåller användar-ID, lösenord eller annan information som en del av våra säkerhetsrutiner. Du måste behandla uppgifterna konfidentiellt och får inte dela med dig av dem till tredje part. Vi har rätt att när som helst spärra ditt användar-ID eller lösenord om du enligt vår uppfattning bryter mot någon bestämmelse i användarvillkoren.


COOKIES

Vi kan använda cookies på webbplatsen för att ge dig en bättre användarupplevelse eller för att komma ihåg dina inställningar samt av säkerhetsskäl. Dessa cookies är till för att webbplatsen ska fungera bättre. Vi kan också använda cookies för statistiska ändamål, men dessa cookies identifierar inte dig personligen. Det kan också finnas cookies från tredje part. Läs mer om P&G:s användning av cookies


2.   DINA BIDRAG – P&G:S ÅTERANVÄNDNING AV INNEHÅLL – COMMUNITY-RIKTLINJER – MODERERING

P&G-webbplatsen innehåller särskilda sektioner där medlemmarna kan uttrycka sina tankar, åsikter och erfarenheter. Du kan surfa på webbplatsen för att hitta underhållning och information. Du har många möjligheter att delta aktivt i P&G:s webbcommunity. Det är viktigt att du håller dig till ämnet och följer de regler som gäller för P&G:s webbcommunity. Det är visserligen normalt att diskussioner vindlar hit och dit, men vi önskar att alla håller sig så nära ämnet som möjligt.

Du är medveten om att dina bidrag är offentliga (inklusive ditt avändarnamn och foto). P&G garanterar inte att du får möjlighet att redigera eller ta bort något som du skickat in till webbplatsen. Du bekräftar att det är du, inte P&G, som är ansvarig för allt du skickar in. Du får inte skicka in något som kräver tystnadsplikt av P&G, dess tredjeparts tjänsteleverantörer och agenter eller dess direktörer, tjänstemän och anställda.


P&G:s ÅTERANVÄNDNING AV INNEHÅLL

P&G har rätt att efter eget gottfinnande spara och använda alla kommentarer, förslag, data eller annan information (kollektivt "information") som du skickat till P&G:s webbcommunity i nuvarande eller framtida produkter och tjänster, utan särskild ersättning till dig. I den omfattning denna information är skyddad av lagstiftning om immateriella rättigheter går du med på att vid behov överlåta alla sådana rättigheter till P&G och samarbeta med P&G i tilldelandet av dessa rättigheter. Du beviljar också P&G-webbplatsen en ständig, oåterkallelig, royaltyfri, överförbar rätt att använda, mångfaldiga, kopiera, publicera, sända eller på annat sätt använda ditt användarnamn, uttalanden, modifiera, fullständigt radera, anpassa, publicera, översätta, använda som underlag för att skapa härledda verk och/eller distribuera innehållet i vilken form eller vilket medium eller med vilken teknik som helst i hela världen, inklusive, utan begränsning, alla former av reklam, marknadsföring och andra kommersiella handelsändamål.


REGLER FÖR P&G WEBBCOMMUNITY:

 

(a)   Du försäkrar följande:

 

(i)    Allt innehåll du skickar in är ursprungligt och korrekt

(ii)   Du är inte anställd hos Procter & Gamble och inte heller arbetar du på eller har uppdrag för ett närstående företag eller ombud till P&G som anställts av P&G för att marknadsföra och/eller sälja P&G-produkter

(iii)  Ditt bidrag (eller någon del av det) ingår inte, och kommer inte att ingå, i något annat reklam- eller marknadsföringsmaterial för P&G eller tredje part

(iv)  Du är användare av de P&G-produkter du skriver om

(v)   Du skickar in ditt bidrag utan någon föregående betalning eller löfte om betalning eller någon förväntad betalning, förmån eller fördel till dig i utbyte för ditt bidrag, utom i de fall P&G använder bidraget i marknadsföringssyfte enligt nedanstående.

(vi)  Dina uttalanden och åsikter avspeglar din ärliga uppfattning om och erfarenhet av de P&G-produkter du skriver om

(vii)  Om ditt bidrag innehåller bilder av minderåriga, försäkrar du att du är målsman för den minderåriga som avbildas och medger att den minderåriga är med i dina bidrag.


(b)  Du:


1. Får inte låtsas vara en annan användare eller någon som inte är användare;

2. Får inte använda någon information som du erhållit från P&G:s webbcommunity för att trakassera, hota, skymfa eller skada någon annan, eller för att kontakta, annonsera för, begära eller sälja till någon användare utan dennes uttryckliga medgivande i förväg;

3. Bidraget får inte innehålla material som hotar eller attackerar en plats, ett företag eller en koncern;

4. Bidraget får inte innehålla material som bryter mot, kränker eller inkräktar på andras rättigheter, inklusive men inte begränsat till sekretess, publicerings- eller immateriella rättigheter, eller som innebär intrång i upphovsrätt;

5. Bidraget ska vara helt ursprungligt och skapat endast av dig själv och får inte innehålla något som ägs av tredje part eller kräver tillstånd av tredje part;

6. Bidraget får inte innehålla något som du vet är falskt, felaktigt eller missvisande;

7. Bidraget får inte innehålla namn på märken eller varumärken;

8. Bidraget får inte visa kommersiell reklam eller företagsreklam (inklusive men inte begränsat till företagslogotyper, varumärkesnamn, slagord, politiska eller religiösa uttalanden);

9. Bidraget får inte innehålla reklamprogram (adware), kedjebrev, skräppost, oönskade massutskick, pyramidspel, personlig eller kommersiell begäran om gåvor;

10. Bidraget får inte innehålla virus, trojaner, maskar, bot-program, spionprogram eller annan datorkod som är avsedd att skada, störa eller i hemlighet fånga eller lägga beslag på system, data eller information;

11. Bidraget får inte innehålla material som är olämpligt, oanständigt (inklusive, men inte begränsat till nakenhet eller pornografi), hädiskt, obscent, hatiskt, ohederligt, nedsättande, ärekränkande eller smädande (inklusive ord eller symboler som allmänt betraktas som förolämpande för personer av en viss ras, etnicitet, religion, sexuell läggning eller socioekonomisk grupp);

12. Bidraget får inte innehålla material som främjar trångsynthet, rasism, hat eller ondska mot grupper eller personer eller som främjar diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder;

13. Bidraget får inte innehålla information som hänvisar till andra webbplatser, adresser, e-postadresser, kontaktinformation eller telefonnummer;

14. Bidraget får inte innehålla olagliga aktiviteter, inklusive men inte begränsat till barnpornografi, bedrägeri, handel med obscent material, narkotikahandel eller spel om pengar;

15. Bidraget får inte innehålla begäran om pengar eller tjänster;

16. Bidraget får inte begära personlig information från personer under 18 års ålder;

17. Bidraget får inte innehålla material som är olagligt och bryter eller strider mot alla tillämpliga lokala, statliga, federala eller internationella lagar och bestämmelser.

18. Du får inte:

a)      välja eller använda någon annans användarnamn i avsikt att föreställa den personen,

b)      använda någon annans användarnamn utan lov,

c)       använda ett användarnamn som kränker någon persons immateriella eller andra rättigheter eller

d)      använda ett namn som Bra Vardag efter eget gottfinnande och av vilket som helst skäl betraktar som olämpligt.

 

MODERERING

 

Du är medveten om och bekräftar att P&G har rätt (men inte skyldighet) att granska, revidera eller avvisa ditt bidrag eller delar av det, och du bekräftar att du har det fulla ansvaret för innehållet i dina bidrag.


RAPPORTERING AV MISSBRUK:

Överallt på webbplatsen finns det rapportera-knappar som du kan använda för att meddela oss om du upptäcker något som bryter mot reglerna. Det är till hjälp både för dig och för oss.


MEDICINSKT FÖRBEHÅLL:

Innehållet på webbplatsen och i nyhetsbrev ersätter inte professionell medicinsk rådgivning. Bra Vardag är inte avsedd för, och ger inte, medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Allt innehåll, inklusive text, grafik, bilder och information är endast till som information. Ignorera inte professionella medicinska råd och dröj inte med att söka medicinsk hjälp på grund av något som du har läst på webbplatsen eller i nyhetsbrev.

 

3.   TILLÄGGSVILLKOR

Din användning av P&G-webbplatsen regleras också av P&G:s användarvillkor*. P&G:s Användarvillkor infogas härmed i Avtalet och utgör en del av det.


KAMPANJER:

Speciella villkor kan gälla för andra tjänster eller erbjudanden från Bra Vardag till exempel officiella regler för tävlingar, lotterier, funktioner och/eller aktiviteter. Alla sådana villkor är tillägg till dessa riktlinjer, och i händelse av konflikt har riktlinjerna företräde.


TREDJE PARTS-WEBBPLATSER:

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som varken ägs eller drivs av P&G, även om vissa av dem har anknytning till webbplatsen (kollektivt tredje parts-webbplatser). Länkarna ges enbart som information. Bra Vardag ger inga som helst utfästelser om de tredje parts-webbplatser som du kan nå via denna webbplats, eftersom Bra Vardag inte har någon kontroll över innehållet i dessa tredje parts-webbplatser. Inte heller innebär en länk till en tredje parts-webbplats att vi sponsrar, godkänner eller tar ansvar för innehållet i eller användningen av tredje parts-webbplatsen. Inga rättigheter att använda eller kopiera information på denna webbplats eller tredje parts-webbplatsen beviljas vare sig uttryckligt eller underförstått.


PARTERNAS RELATION:

De bidrag du skickar får inte ses som representativa för P&G:s eller dess dotterbolags eller närstående bolags åsikter. Det finns inte heller några konfidentiella relationer, förtroenderelationer eller andra relationer mellan dig och P&G. Varje part är och agerar som självständig avtalspart och inte som partner, samriskpartner, agent, anställd eller arbetsgivare i förhållande till den andra parten och får inte binda eller försöka binda den andra parten till något avtal.

 

4.   ÄNDRING AV VILLKOR

P&G kan ändra villkoren i detta avtal efter eget gottfinnande och utan att meddela om det i förväg, och ändringen träder i kraft omedelbart. Vi rekommenderar därför att du går in på denna sida regelbundet för att hålla dig uppdaterad om ändringar och tillägg.

 

5.   BROTT MOT VILLKOR, HÄVNING OCH AVSLUTANDE

Underlåtelse att följa detta avtal innebär ett brott mot de villkor som gäller för din användning av P&G-webbplatsen och kan resultera i att vi vidtar alla eller vissa av följande åtgärder:
1.   Omedelbar, tillfällig eller permanent återkallelse av din rätt att använda P&G-webbplatsen.
2.   Rättslig talan mot dig för återbetalning av alla skadeståndskostnader (inklusive, men inte begränsat till skäliga administrativa kostnader och
      advokatkostnader) som avtalsbrottet medför.
3.   Vidare rättsliga åtgärder mot dig.

Vi tar inget ansvar för åtgärder som vidtas på grund av brott mot användarvillkoren. Ovanstående åtgärder är inte uttömmande, och vi kan vidta alla åtgärder vi bedömer som rimliga och lämpliga.

 

6.   BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGAR OCH ANSVAR

6.1   Du medger att registrering, deltagande och användning av webbplatsen sker på din egen risk. Så långt lagen medger görs webbplatsen tillgänglig för dig "i befintligt skick", och P&G, dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter ger inga utfästelser eller garantier om riktigheten eller fullständigheten i innehållet på Bra Vardag eller innehållet på andra webbplatser som länkar till webbplatsen, och så långt lagen medger avsäger sig Procter & Gamble, andra medlemmar i företagsgruppen och anknutna tredje parter allt ansvar för direkta, indirekta eller följdförluster eller skador som åsamkas någon användare i samband med P&G-webbplatsen eller i samband med användningen, oförmåga att använda eller som ett resultat av användningen av P&G-webbplatserna, länkade webbplatser och material som lagts upp på webbplatsen, inklusive:

  • förlust av affärsinkomst eller -intäkt; förlust av vinst eller kontrakt; förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av data;
  • förlust av goodwill;
  • förlorad administrations- och kontorstid; och

oavsett om de orsakas av kränkning (inklusive försumlighet), avtalsbrott eller på annat sätt, även om de varit förutsebara, under förutsättning att detta villkor inte förhindrar krav för förlust av eller skada på din fysiska egendom eller andra krav på grund av direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av ovanstående kategorier.

Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida, inte heller vårt ansvar för missvisande framställning i bedrägligt syfte eller annat ansvar som enligt lag inte kan uteslutas eller begränsas.

6.2   Skadestånd
Genom att registrera dig, delta eller använda webbplatsen går du med på att försvara, gottgöra och hålla Procter & Gamble, dess tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa för och gentemot alla krav, skador, förluster, skadeståndsansvar, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatkostnader) på grund av:

(i)   din användning av och tillgång till Bra Vardag;

(ii)  ditt brott mot dessa villkor;

(iii) ditt brott mot tredje parts rättigheter, inklusive utan begränsning upphovsrätt, immateriella rättigheter eller integritet;

(iv) ditt brott mot lagar och bestämmelser vid skapande, insändande och/eller efterföljande ändring av dina bidrag; eller

(v)  alla påståenden att något av dina bidrag har medfört skada för tredje part. Denna skadeslöshet gäller även efter att registreringen eller användandet upphört.

 

7.   ÖVERLÅTELSE

Användaren får inte överlåta eller överföra några av rättigheterna eller skyldigheterna enligt detta avtal utan skriftligt medgivande i förväg av P&G [ som inte får neka eller fördröja tillståndet utan skäl]. P&G kan överlåta sina rättigheter enligt avtalet utan medgivande, förutsatt att Användaren får meddelande om detta i förväg.

 

8.  ÄNDRING OCH AVSTÅENDE FRÅN RÄTTIGHET

8.1   Användaren ska meddelas skriftligt i förväg om alla ändringar i detta avtal. Ändringar träder i kraft efter att användarens godkänt dem nästa gång användaren kopplar upp sig till P&G webbplats. Om användaren inte godkänner ändringen upphör användarens åtkomst till P&G webbplats.

8.2   Avstående från en rättighet enligt detta avtal är bara giltigt om det görs skriftligt och gäller bara gentemot den part till vilken avståendet är riktat och de omständigheter under vilka det görs. Inget avstående underförstås genom att en viss åtgärd vidtas eller inte vidtas.

 

9.   SÄRSKILJANDE

9.1   Om någon bestämmelse (eller del av bestämmelse) i detta avtal av domstol eller administrativt organ bedöms vara ogiltigt, inte verkställbart eller olagligt, är övriga bestämmelser fortfarande i kraft.

9.2   Om någon ogiltig, inte verkställbar eller olaglig bestämmelse skulle bli giltig, verkställbar eller laglig om någon del av bestämmelsen togs bort, gäller bestämmelsen med alla de ändringar som är nödvändiga för att uppfylla parternas syften.

 

10.   GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION

Dessa användarvillkor och varje tvist eller krav som uppstår på grund av eller i samband med villkoren eller deras innebörd eller formulering (inklusive utomobligatoriska tvister och krav) regleras och tolkas enligt lagstiftningen i Sverige.

Domstolarna i Sverige har en icke-exklusiv domsrätt över alla krav som uppstår på grund av eller med anknytning till besök på Bra Vardag, även om vi förbehåller oss rätten att vidta rättsliga åtgärder för brott mot dessa villkor i det land där du är bosatt eller annat relevant land.