YES byter miljömärkning till AISE Green Ribbon!

Till dig från Yes
DesktopImage
0
Från och med februari kommer du att se en ny miljömärkning på alla YES-flaskor.

Den heter AISE Green Ribbon och är en miljömärkning (typ III*) som uppmuntrar både företag och konsumenter till ett mer hållbart perspektiv på städning och rengöring. AISE Green Ribbon-märkningen delas ut av den internationella branschorganisationen AISE (International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) och tilldelas produkter och företag som tillgodoser högt ställda krav på hållbarhet och miljöpåverkan.

* Förklaring till ISO Standard Typ III. En frivillig märkning som ges ut av AISE om tillverkaren kan styrka att vissa krav (som innefattar en bedömning av produktens påverkan under hela sin livscykel) tillgodoses.


Varför lämnar vi Svanenmärkningen?
Denna förändring beror på nya paketeringskrav i en EU-förordning som heter CLP (Classification, Labeling, and Packaging). På grund av denna nya förordning är YES inte längre är kompatibelt med sin tidigare miljömärkning från Svanen. Men, du kan vara säker på att YES fortfarande är exakt samma säkra produkt, och att vi kommer fortsätta att erbjuda en produkt som lever upp till YES-mottot "En droppe räcker". Varken innehållet i YES eller produktens miljöprofil har ändrats, och YES handdiskmedelsprodukter tillhör fortfarande de produkterna med lägst miljöpåverkan jämfört med andra produkter i Sverige.

För mer information om AISE Green Ribbon och CLP-förordningen, klicka här.

Lär mer om Yes och alla produkter här.

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande