0

Det här är varför YES är hållbart

Titta på vår video om hållbarhet och upptäck varför YES är det perfekta valet för både din disk och miljön.

Som en av de största tillverkarna av konsumentprodukter i världen, är YES hängivna att göra hållbara val. Det är därför vi har miljö och hållbarhet som en kärna i våra värderingar.

Ett av de bästa sätten att avgöra klimatavtrycket av produkter på är genom en metod som kallas Livscykelanalys. Denna metod används av forskare genom hela världen och tar hänsyn till miljöavtrycket genom hela produktens livscykel: råmaterial, transport, produktion, packetering, användning och avfall.

Vad en livscykelanalys är, och hur den används av YES forskare för att ta fram produkter med ett minskat miljöavtryck, förklaras av videon högst upp på den här sidan.

Vi frågade den välrenommerade miljöforskaren Dr Hans Sanderson från Miljöforskningsdepartemented vid Aarhus Universitet i Danmark om miljöavtrycket från YES:

”När man bara tittar på ingredienserna som används i YES kan man dra slutsatsen att de är säkra för vattenlevande organismer när den används i naturligt bruk och vattenrester tas hand om. Dessa ingredienser har blivit undersökta på djupet under de senaste decennierna som visat hur bra de bryts ned och enkelt hanteras av avloppsreningsanläggningar. När man tar hänsyn till alla nyckelsteg i livscykeln genom en livscykelanalys av YES, är den största påverkan på miljön under användningen, eftersom uppvärmningen av diskvattnet kräver energi. Genom att börja diska i kallare vatten kommer energianvändningen och därmed mängden växthusgaser som produceras minska drastiskt.”

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande