YES handdiskmedel

YES handdiskmedel

Säkerhetsetiketterna på produkter från P&G har nu ändrats för att följa de nya EU-reglerna.


Dessa säkerhets- och miljövarningar är nu enklare att läsa och ger våra kunder den viktigaste informationen först.

De nya etiketterna följer EU:s CLP-förordning för klassificering, etikettering och paketering (Classification, Labeling, Packaging).
Vad är det som är nytt? Se hur vi kan göra skillnad:

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

1// Säkerhetssymbolerna har inte längre en orange bakgrund, utan en vit.
2// Varningen om att produkten kan orsaka allvarlig ögonirritation finns med på första raden.
3// De viktigaste säkerhetsföreskrifterna står skrivna med stora bokstäver, vilket gör etiketterna mer lättlästa.
4// Potentiella allergener listas med namn.
5// Miljö- och säkerhetssymboler varnar nu användarna om produkten medför andra risker, som att vara hudirriterande eller om den är farlig för vattenlevande organismer.

Våra produkter har inte ändrats, bara vår säkerhetsinformation och det har vi enbart gjort för att våra kunder ska vara välinformerade. Läs alltid på etiketten!

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Vinnare