Innan du gör rent bör du känna till skillnaden mellan fara och risk

Innan du gör rent bör du känna till skillnaden mellan fara och risk

Hur skulle vi klara oss utan fantastiska rengöringsprodukter som hjälper oss att få hushållsarbetet gjort snabbare och mer effektivt? Det är tack vare effektiva kemiska formler som jobbet blir gjort. Men vet du egentligen om de kemikalier du använder är farliga eller utgör en risk för dig?


Även om dessa produkter har visat sig vara säkra att använda genom rigorösa tester och genom tydliga anvisningar och etiketter finns det olika typer av faror och risker. Det innebär att när man har att göra med kemiska ingrediensers säkerhetsegenskaper är det viktigt att förstå den exakta betydelsen i den terminologi som används. Många människor använder exempelvis termerna ”fara” och ”risk” som om de betyder samma sak, men de har faktiskt olika betydelser!

FARA betyder:
Det sätt på vilket ett objekt eller en situation kan skada hälsan och/eller miljön

x

EXPONERING:
Utsträckningen, i vilken den som kan komma att skadas utsätts för – eller kan påverkas av – faran

=

RISK
Risken för att skadan faktiskt kommer att inträffa

I syfte att hantera risk kan tillverkare av produkter med kemiska ingredienser ta med resultaten av de riskbedömningar som gjordes under utvecklingsarbetet i sina bedömningar. Baserat på dessa slutsatser kan de fastställa hur risken kan minskas och ge kunder och slutanvändare relevant information om hur man använder produkterna på ett säkert sätt och vilka riskförminskande åtgärder de kan vidta. Denna information sprids via olika kanaler, inklusive tillverkarens webbplats, kundtjänst och på etiketten eller förpackningen till produkten.

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Innan du påbörjar rengöringsarbetet är det därför en god idé att läsa produktetiketterna noggrant så att du vet vad du kan vänta dig och att känna till vad du ska göra vid exponering

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Innan jag flyttade från min gamla lägenhet var jag tvungen att städa den. Då jag hade en hel del arbete med att flytta, anlitade jag en städfirma som rekommenderades till mig – Ania's Städ. De städade bokstavligen allt – mattor, golv, fönster. Allt var fläckfritt. Ania's Städ är verkligen ett pålitligt, professionellt företag, jag kommer säkert använda deras tjänster igen.

  • Rapportera det här