Diskmedel:

Diskmedel

Säkerhetsetiketterna på produkter från P&G har nu ändrats för att följa de nya EU-reglerna.


YES maskindiskmedel

Dessa säkerhets- och miljövarningar är nu enklare att läsa och ger våra kunder den viktigaste informationen först.

De gamla etiketterna, som reglerades av Preparatdirektivet (Dangerous Preparations Directive), använde en generell säkerhetssymbol och texten kunde ibland vara svårläst.

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Det nya etiketterna följer EU:s CLP-förordning för klassificering, märkning och paketering (Classification, Labeling, Packaging). Vad är det som är nytt?

1// Säkerhetssymbolerna har inte längre en orange bakgrund, utan en vit.
2// Varningen om att det är en produkt som kan skapa ögonirritation står på första raden.
3// De viktigaste säkerhetsföreskrifterna står skrivna med stora bokstäver, vilket gör etiketterna mer lättlästa.
4// Potentiella allergener listas med namn.
5// Miljö- och säkerhetssymboler varnar nu användarna om produkten medför andra risker, som att vara hudirriterande eller om den är farlig för vattenlevande organismer.

Våra produkter har inte ändrats, bara vår säkerhetsinformation och det har vi enbart gjort för att våra kunder ska vara välinformerade. Läs alltid på etiketten!

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Vinnare