Vad är bröstcancer och hur kan man minska risken för att få det?

women
0
Varje år får närmare 8 000 kvinnor i Sverige bröstcancer.

Det betyder att minst var nionde kvinna drabbas någon gång i livet, och det utgör den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Antalet fall ökar något varje år och cirka 20 kvinnor insjuknar varje dag. Även cirka 50 män får årligen bröstcancer.

De flesta som får diagnosen är 60 år eller äldre - färre än fem procent är yngre än 40 år. I dag överlever drygt 80 procent av dem som drabbas av bröstcancer. Man vet inte exakt varför bröstcancer uppstår. Sannolikt uppkommer sjukdomen genom ett komplicerat samspel mellan en mängd olika faktorer som till exempel arvsanlag, hormonell påverkan på bröstkörtlarna och olika livsstilsfaktorer. Ärftlighet är bakomliggande orsak i 5- 10 procent av alla bröstcancerfall. Om man har flera nära släktingar eller någon mycket ung släkting som drabbats av bröstcancer kan det finnas misstanke om ökad ärftlig risk.

Diagnostisering

Chansen att bli botad har dock ökat de senaste årtiondena och prognosen är bättre ju tidigare sjukdomen upptäcks. På 25 år har överlevnaden för de som drabbas av bröstcancer ökat med drygt 15 procentenheter. Det vanligaste symtomet är en knöl i bröstet. De flesta knölar som uppkommer i bröstet är dock helt ofarliga, men alla knölar som inte försvinner av sig själva efter några veckor måste undersökas. Tvärtom vad många tror, är smärta i bröstet inte ett typiskt symtom. Man kan själv bidra till att sjukdomen upptäcks tidigt genom att undersöka sina bröst regelbundet. Alla kvinnor i Sverige rekommenderas mammografiundersökning i åldern 40-74 år. Vid en mammografi kan mycket små förändringar upptäckas, förändringar som är så små att kvinnan inte kan känna dem själv. Mammografiundersökning är kostnadsfri i hela landet. Misstänker man att något inte står rätt till kan man kontakta sin närmsta bröstmottagning, de finns på de flesta sjukhus. Man kan även kontakta sin vårdcentral eller gynekolog som gör en första undersökning.

Vad kan du göra för att förebygga bröstcancer?

Människor med en hälsosam livsstil drabbas i mindre utsträckning av cancer än personer med mindre hälsosam livsstil. I begreppet hälsosam livsstil räknas regelbunden fysisk aktivitet, goda matvanor, ingen eller måttligt med alkohol och framför allt ingen rökning. Regelbunden fysisk aktivitet minskar risken för främst bröstcancer, tarmscancer och livmoderkroppscancer. Fysisk aktivitet leder till en effektivare ämnesomsättning, bättre hormonell status och generellt sett en bättre "renhållning" i kroppen. Det vill säga, hur gifter och andra oönskade ämnen tas om hand i lever, njurar och andra organ. Det finns även studier som visar att kvinnor som har haft bröstcancer och som motionerar regelbundet minskar sin risk för återfall. Fysisk aktivitet minskar även risken för övervikt och fetma som i sig är riskfaktorer för flera cancersjukdomar, bland andra bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer och njurcancer.

Men att fysisk aktivitet ensamt förhindrar cancer är det få forskare som vågar säga, eftersom de studier som har gjorts i ämnet inte tydligt kan påvisa ett rakt samband mellan orsak och verkan. Det är nämligen svårt att mäta enbart den fysiska aktivitetens effekter på hälsan. En person som motionerar regelbundet är sannolikt också en person som äter sunt och inte röker. Det gör det svårt för forskare att utesluta andra livsstilseffekter. Precis som med andra allvarliga sjukdomar, uppkommer cancer till följd av ärftliga faktorer och/eller livsstilsfaktorer. Ofta är det en kombination av generna vi föds med och vårt sätt att leva som avgör. Om man rör på sig minst 30 minuter per dag är man dock på god väg att minska risken för cancer. Det kan vara en rask promenad eller ett simpass. Dansa, cykla, spring eller promenera!. Det viktiga är att pulsen höjs. Det gäller att lägga om sina vardagsvanor och insatsen behöver inte vara så stor, dock är fördelarna enorma.

Källa: Cancerfonden

 

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om