Drunkna inte i dina känslor

Drunkna inte i dina känslor!

Ett nytt ord har slagit rot i vår vokabulär. Begreppet ”starkskör” myntades av författarna Maggan Hägglund och Doris Dahlin, när de insåg att det var fler än de själva som ibland kände att de var på väg att drunkna i sina egna känslor. Starksköra människor kan vara superstarka ena dagen, för att nästa dag känna sig helt under isen. Kanske känner du själv igen dig i beskrivningen?


Forskaren och psykologen Elaine Aron lanserade 1996 uttrycket ”HSP”: Highly Sensitive People. Enligt Elaine Arons forskning är 15-20 procent av befolkningen extra känslig och tar in fler intryck än andra. Fördelningen mellan män och kvinnor är densamma. Syndromet finns även hos djuren där det fyller en praktisk funktion. De särskilt känsliga djuren känner i högre utsträckning än andra av exempelvis faror och behov, vilket leder till att de har större chans till överlevnad.
– I vår västerländska kultur har ordet ”känslig” fått en negativ klang, men högkänslighet kan vara både en sårbarhet och en gåva, menar Elaine Aron.

För bara några år sedan var det få som hört talas om detta ”tunnhudade” personlighetsdrag. På senare tid har dock kunskapen spridits och intresset vuxit rejält, tack vare vetenskapliga publikationer och populärvetenskaplig facklitteratur. Aron har själv sålt drygt en miljon böcker i ämnet.

Författarna Maggan Hägglund och Doris Dahlin, som skrivit boken Drunkna inte i dina känslor, värjer för begrepp som diagnos eller symptom och vill bort från alla negativa associationer. De kallar helt enkelt personlighetsdraget för en begåvning.
– Precis som med andra begåvningar, till exempel framstående musikalitet, är den bra att ha men kan ibland vara svår att hantera. Vi ger perspektiv på hur man kan hantera sitt liv när man både är stark och skör. Hur man utnyttjar sin lysande känslobegåvning och inte drunknar i den. Som en känslosimskola, säger Maggan Hägglund.

Starksköra karaktärsdrag
En starkskör person har vissa karaktärsdrag som skiljer sig från den stora massan. Kanske känner du själv igen dig i något av följande påståenden:
•    Jag blir lätt uttröttad av många starka intryck.
•    Jag känner av stämningen när jag kommer in i ett rum med människor.
•    Jag har ett större behov än många andra att vara för mig själv ibland.
•    Jag är bra på att entusiasmera och inspirera andra.
•    Jag engagerar mig lätt för mycket i andras problem.
•    Jag svänger väldigt snabbt i humöret.

En annan känsla som kan växa sig stark är viljan att fly bort, eller rymma. Känsloflödet är så starkt att man vill springa från jobbet eller rymma från familjen och vännerna. I sådana stunder kan det vara bra att låta känslan få komma och acceptera den, och sedan låta den få ro. Det är viktigt att inte ta förhastade beslut och att acceptera sig själv när man har sämre dagar.
– Det allra viktigaste är att arbeta med tillståndet som en tillgång, som någonting som du har glädje av. Skaffa rutiner, hitta sammanhang och var med likasinnade, avslutar Doris Dahlin.

Tips för starksköra
För dem som känner igen sig i beskrivningen av starksköra personer, har Doris och Maggan utvecklat några tips:

1. Man gör ofta mer än man orkar. Det krävs hål i almanackan, ofta fler än vad andra har, för att man ska kunna dra sig undan och få en paus.

2. Starksköra personer behöver skaffa sig en lugn miljö, en lugn vrå. Någonstans där man kan stänga av alla intryck.

3. Meditera.

4. Att skriva dagbok kan hjälpa hjärnan att sortera intryck och ger tid till reflektion. Koppla ihop dagboksskrivandet med tanken: Varför upplevde jag det här så starkt?


Källa: Seminariet ”Drunkna inte i dina känslor” på Bok och Biblioteksmässan 2012 och boken med samma namn, samt svd.se
 
Skribent: Karolina Modig

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan