diabetes

Diabetes – en folksjukdom

Det gäller att se upp med övervikt, brist på motion, stress och rökning. Så länge våra levnadsvanor inte förändras kommer nämligen antalet diabetesfall med all sannolikhet att öka. Dessutom finns det ett stort antal människor som redan har sjukdomen utan att veta om det.


I dag finns cirka 400 000 diabetiker i Sverige, och antalet ökar. Om drygt tio år uppskattar forskare att över 300 miljoner människor i världen kommer att ha diabetes.

Det finns två huvudtyper av sjukdomen, typ 1 och typ 2. Den minst vanliga är typ 1, där kroppens egen insulinproduktion helt, eller nästan helt, har upphört. Då krävs behandling med insulinspruta eller insulinpump. Typ 2 är desto vanligare. Nio av tio som insjuknar i diabetes har den typ där kroppen fortfarande producerar lite insulin, men inte i tillräckliga mängder mot vad kroppen behöver.

Övervikt en av flera riskfaktorer
Övervikt, brist på motion, stress, arvsanlag och användande av tobak är starka riskfaktorer för diabetes typ 2.
Att leva hälsosamt minskar alltså drastiskt risken att få diabetes, och hälsosamma vanor är också den främsta behandlingsmetoden om man får sjukdomen. Ibland krävs medicinering.
Enligt Svenska Diabetesförbundet kan så många som över en miljon människor i Sverige, mer än 15 procent av befolkningen, bära på arvsanlag för att utveckla diabetes av typ 2.

– Många har diabetes utan att veta om det, per hundra upptäckta fall räknar man med att det finns ytterligare 50 fall som inte upptäckts, säger Claes-Göran Östenson som är professor och överläkare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.

Rejäla besvär utan behandling
Är du överviktig och dessutom har släktingar med diabetes är det en god idé att trava iväg till vårdcentralen för ett test.
Med rätt vård kan den som har diabetes typ 2 leva ett i stort sett vanligt liv, om än med mer fokus på mat, mattider och blodsockerhalter. Den som har diabetes utan att veta om det löper däremot större risker. Obehandlad diabetes kan nämligen orsaka rejäla besvär. Blindhet, högt blodtryck, problem med blodcirkulationen, fot- och bensår är några sjukdomsföljder, som kan uppkomma även om sjukdomen är behandlad. Förbättrad behandling har dock minskat risken för dessa komplicerande besvär.

Fakta Diabetes
Diabetes kallades förr ofta sockersjuka, en missledande formulering eftersom diabetes inte bara är en fråga om blodsocker utan även blodfetter, blodtryck, blodets levringsförmåga med mera.  

Cirka 50 000 personer i Sverige har diabetes typ 1 och behandlas med insulin. De första symtomen på sjukdomen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång.

Cirka 350 000 personer i Sverige har typ 2. Symtomen är desamma som vid typ 1, men kommer mer smygande.

Symtomen för diabetes typ 1 är tydliga vilket gör att de drabbade söker vård, det stora mörkertalet finns hos människor med oupptäckt typ 2.
Typ 1 kallas ofta barn- och ungdomsdiabetes eftersom sjukdomen oftast drabbar unga, men man kan få diabetes typ 1 även när man är 70 år. Samma sak fast omvänt gäller typ 2 som ibland kallas åldersdiabetes men som även kan drabba unga.

Diabetes typ 1 är vanligast i Skandinavien och allra flest diabetiker med typ 1 finns i Finland. Sett ur ett globalt perspektiv har 90 procent av alla diabetiker typ 2.  

Fler män än kvinnor drabbas av diabetes, både typ 1 och 2.

En diabetiker som får känningar, blodsockerfall, bör snabbt ta/ges något sött att äta eller dricka. Sjunker blodsockret för lågt kan man bli medvetslös. När man drabbas av känningar påverkas nervsystemet. Det kan felaktigt tolkas som att personen är berusad eftersom han/hon kan sluddra och gå vingligt.

Graviditetsdiabetes. Både typ 1 och 2 kan debutera under graviditeten. Det finns sedan en starkt ökad risk att utveckla diabetes igen senare i livet.

För 100 år sedan var diabetes en sjukdom som företrädesvis drabbade överklassen i Sverige, idag är det tvärtom. Lågutbildade löper 2-3 gånger större risk att drabbas än de välutbildade, vilket främst beror på ökad förekomst av olika riskfaktorer för diabetes typ 2.

På Svenska Diabetesförbundets hemsida kan du testa om du ligger i riskzonen; www.diabetes.se


Skribent: Lotta Ringdahl

Källor: Claes-Göran Östenson och Svenska Diabetikerförbundet

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan