Always School Program – Free educational material for schools

DesktopImage
0

Always Skolprogram: På svenska

Always erbjuder kostnadsfria pubertetskit till skolor med allt som behövs för att ta upp vad som händer i puberteten med eleverna. Utbildningsmaterialet, inklusive gratisprover från Always, fungerar som ett stöd för upplevda fysiska och emotionella förändringar och främjar samtidigt självförtroendet och självkänslan.

Är du lärare eller skolsköterska för flickor i åldern 11–12? Registrera din skola i Always Skolprogram och prenumerera på utbildningsmaterial som levereras en gång per år. För att registrera (eller avregistrera) din skola, skicka följande uppgifter till reklog@alwaysschool.se:

 • Antal flickor i åldern 11–12 som är elever på skolan/skolorna du ansvarar för
 • Skolans namn/skolor du ansvarar för (specificera om det gäller flera skolor)
 • Ditt namn, telefonnummer och e-postadress
 • Leveransadress för utbildningsmaterialet

Vad innefattar utbildningsmaterialet?

 • Första mensen-kit för flickor – innefattar ett häfte med användbar information för flickor och produktprover av sanitetsskydd. Kitet hjälper flickorna att bekanta sig med och testa ett urval av marknadens vanligaste sanitetsprodukter.
 • Föräldra- och målmansbroschyr – innehåller användbar information som hjälper föräldrar och målsmän att guida sina döttrar genom puberteten.
 • Lärarmaterial – innehåller 4 moduler med information och aktiviteter som är framtagna med allt som behövs för att på ett engagerande sätt öka kunskapen för vad som händer i puberteten bland eleverna. Du kan ladda ner ett inspirationsdokument från denna sida.

Du registrerar dig som användare av Always Skolprogram, för vilket Procter & Gamble är personuppgiftsansvarigt. Genom att registrera dig bekräftar du att du vill ta emot produktprover från Always. Du kan utöva dina dataskyddsrättigheter genom att klicka här.

Undervisningsmaterial på Svenska
Sweden Teacher Material
Sweden Teacher Material with Notes
Investigate Always Ultra Pads

Always Skoleprogram: På dansk

Always tilbyder gratis pubertetssæt til skoler med alle de værktøjer, der skal til for at håndtere emnet pubertet samt undervisning om puberteren med dine elever, herunder gratis prøver fra Always, så eleverne kan få hjælp og støtte gennem de fysiske og følelsesmæssige ændringer og samtidig booste deres selvtillid og selvværd.

Er du lærer eller sundheds/skolesygeplejerske for piger i alderen fra 11-12? Tilmeld din klasse til Always Skoleprogrammet, og abonner på undervisningsmaterialer, der leveres en gang om året. Du tilmelder (eller afmelder) din klasse ved at sende følgende oplysninger til reklog@alwaysschool.se:

 • Antal piger i alderen 11-12, som går på den skole/de skoler, du har ansvar for
 • Navnet på den skole/de skoler, du har ansvar for (angiv om der tale om flere skoler)
 • Dit navn, telefonnummer og e-mailadresse
 • Adresse, hvor materialet skal leveres

Hvad medfølger i det materiale, du modtager?

 • Sæt til pigers første menstruation – indeholder brochure fuld af praktisk information til piger samt et udvalg af prøver på menstruationsprodukter. Sættet gør det muligt for piger at få kendskab til og erfaring med et udvalg af de mest gængse menstruationsprodukter.
 • Brochure til forældre og værger – indeholder nyttige oplysninger, der kan hjælpe forældre og værger med at guide deres datter gennem puberteten.
 • Materiale til lærere – indeholder 4 moduler med indhold og aktiviteter, som er beregnet til at udvikle læringsvaner og tendenser blandt elever og give dem lyst til at lære. Du kan downloade en inspirationsfil fra denne side.

Du registrerer dig som bruger af Always Skoleprogram, som Procter & Gamble er dataansvarlig for. Med din tilmelding accepterer du, at du gerne vil modtage produktprøver fra Always og Tampax. Du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med databeskyttelse ved at klikke her.

Undervisningsmateriale på dansk
Denmark Teacher Material
Denmark Teacher Material with Notes
Investigate Always Ultra Pads

Always skoleprogram: På norsk

Always gir deg gratis pubertetssett for skoler med alle verktøyene du trenger for å håndtere temaet pubertet, og gi opplæring om puberteten for elevene. Det inkluderer gratis prøver på Always-produkter, for å støtte dem gjennom fysiske og følelsesmessige endringer og bidra til økt selvtillit og selvbilde.

Er du lærer eller helsesykepleier for jenter i alderen 11 til 12 år? Registrer klassen din for å motta Always School-programmet og abonner på undervisningsmateriell som leveres én gang i året. For å registrere (eller avregistrere) klassen din, send følgende informasjon til reklog@alwaysschool.se:

 • Hvor mange jenter i alderen 11 til 12 som går på skolen/skolene som du har ansvar for
 • Navnet på skolen/skolene du er ansvarlig for (spesifiser om det dreier seg om flere skoler)
 • Ditt navn, telefonnummer og e-postadresse
 • Adressen du vil at materiellet skal leveres til

Hva er inkludert i materiellet du vil motta?

 • Startpakke for jenter – Inneholder en brosjyre med nyttig informasjon for jenter og et variert utvalg av prøver på mensprodukter. Med dette settet kan jentene gjøre seg kjent med og utforske et utvalg av de vanligste mensproduktene.
 • Brosjyre for foreldre/foresatte – Inneholder nyttig informasjon som skal hjelpe foreldre og foresatte til å veilede jentene gjennom puberteten.
 • Materiell for lærere – inneholder 4 moduler med innhold og aktiviteter satt sammen for å utvikle lærevaner og holdninger hos elevene for å engasjere dem som elever. Du kan laste ned inspirerende materiell fra denne siden.

Du registrerer deg som bruker av Always Skoleprogram, der Procter & Gamble er behandlingsansvarlig. Ved å registrere deg bekrefter du at du ønsker å motta vareprøver fra Always og Tampax.Du kan ivareta dine rettigheter til personvern ved å klikke her.

Læringsmateriell på norsk
Norway Teacher Material
Norway Teacher Material with Notes
Investigate Always Ultra Pads

Always-kouluohjelma: Suomeksi

Always tarjoaa kouluille maksuttomia murrosikää käsitteleviä pakkauksia, jotka sisältävät kaikki työkalut murrosiän käsittelemiseen oppilaiden kanssa, mukaan lukien maksuttomat Always-näytteet. Materiaali tukee oppilaita fyysisissä ja psyykkisissä muutoksissa ja parantaa heidän itseluottamustaan ja itsetuntoaan.

Oletko 11–12-vuotiaiden tyttöjen opettaja tai kouluterveydenhoitaja? Rekisteröi luokkasi Always-kouluohjelmaan ja tilaa opetusmateriaalit, jotka toimitetaan kerran vuodessa. Rekisteröi luokkasi (tai poista sen rekisteröinti) lähettämällä seuraavat tiedot osoitteeseen reklog@alwaysschool.se:

 • Vastuukoulusi/-koulujesi 11–12-vuotiaiden tyttöjen määrä
 • Vastuukoulusi/-koulujesi nimi (tarkenna, jos useita kouluja)
 • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Toimitusosoite materiaaleille

Mitä sinulle lähetettävä materiaali sisältää?

 • Ensimmäiset kuukautiset -pakkaus tytöille – sisältää kirjasen, jossa on hyödyllistä tietoa tytöille, ja erilaisia kuukautissuojanäytteitä. Tämän pakkauksen avulla tytöt voivat tutustua yleisimpiin kuukautissuojiin ja saada kokemusta niistä.
 • Vanhemmille ja huoltajille tarkoitettu lehtinen – sisältää murrosikäisten lasten vanhempien ja huoltajien tueksi tarkoitettua tietoa.
 • Opettajan materiaali – sisältää 4 moduulia, joiden sisällön ja aktiviteettien lähtökohtana on oppilaiden osallistaminen ja oppimistapojen ja kykyjen kehittäminen. Voit ladata inspiroivan tiedoston tältä sivulta.

Lähettämällä sähköpostin, rekisteröidyt käyttäjäksi Always-kouluohjelmaan, jonka rekisterinpitäjä on Procter & Gamble. Rekisteröitymällä ilmoitat haluavasi vastaanottaa tuotenäytteitä Alwaysilta ja Tampaxilta.Voit tarkistaa tietosuojaoikeuksiasi napsauttamalla tätä.

Opetusmateriaali suomeksi
Finland Teacher Material
Finland Teacher Material with Notes
Investigate Always Ultra Pads

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande