Jag och min mamma

Jag och min mamma

Vi har alla en relation till våra mammor. För vissa är den nära och varm, för andra präglas den av besvikelser och svårigheter. Hur hanterar man som vuxen en problematisk relation med sin mamma? Vad kan man säga, hur ska man bete sig? Psykoterapeuten Liria Ortiz och lingvistikprofessor Deborah Tannen delar med sig av sin kunskap.


Det är lätt för mammor och döttrar att missuppfatta varandra. Deborah Tannen ger i sin bok Den där kan du väl inte ta? ett vardagsexempel på en konfliktsituation. Dottern står och skär tomater och mamman betraktar hur dottern skär tomaten i bitar. Mamman berättar att hon själv nog skulle ha skurit den i skivor. Dottern irriteras och mamman förstår inte varför. Tannen menar att samtalen mellan mödrar och döttrar ofta störs av missuppfattningar och förutfattade meningar, eftersom perspektiven är så olika.

Det mesta handlar om att få godkännande och bekräftelse på omsorg. Dottern vill höra att mamman bryr sig och att hon duger. Mamman vill först och främst få bekräftelse på att hon är en bra mamma. För att inte fastna i en nedåtgående spiral gäller det att bli medveten om de olika perspektiven som båda agerar utefter. Humor, att välja tystnad istället för attack, och ren medvetenhet kan få upplevd kritik att förvandlas till omsorg.

Liria Ortiz skriver i sin bok Jag och min mamma – om att hantera en viktig relation om lite allvarligare relationsstörningar mellan mamma och barn. Baserat på ett antal myter – bland annat de att man måste älska sin mamma och att mamman alltid älskar sina barn, reder hon ut hur man kan hantera riktigt svåra förhållanden.
– Det viktiga är att försöka se bortom alla myter, måsten och borden. Det är bara du som kan bestämma hur du vill ha relationen i ditt vuxna liv, menar Liria.

Råd från Liria Ortiz:
1.    Prata! I första hand, försök att prata med din mamma. Undvik påhopp och kommentarer som "Du har ju alltid/aldrig". Då hamnar man lätt i ett krig där båda måste försvara sig. Prata istället i jag-budskap. Exempelvis: ”När du pratar om min ex-man och hur bra han var, mår jag dåligt. Jag vill inte prata om honom, därför ber jag dig att inte göra det.”

2.    Begränsa umgänget! Kanske funkar det att träffa mamma i kortare stunder? Finns det något tillfälle då ni har det bra ihop, kanske när ni går till simhallen eller tar en promenad i skogen. Du väljer själv hur mycket du vill umgås med din mamma.

3.    Rannsaka dig själv! Vad behöver du göra för att hantera svåra eller obehagliga situationer på ett för dig tillfredställande sätt? Vad kan du göra annorlunda? Vad behöver du skaffa dig för kunskap för att kunna agera på det sätt du vill?


Skribent: Karolina Modig

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Bra vardag hårspecial!