Utvecklingssamtal med chefen – så förbereder du dig

Utvecklingssamtal med chefen – så förbereder du dig

0
Snart är det dags för utvecklingssamtal. Se det som en möjlighet. Då är chansen störst att du och arbetsgivare känner er nöjda efteråt.

- För att få ut mest av utvecklingssamtalet handlar det om att marknadsföra sig själv. Lyft fram goda exempel kring dina arbetsuppgifter under det senaste året. Visa varför dina egenskaper och kompetenser är viktiga för företaget, säger Annica Ollerstam, coach på fackförbundet Unionen.

Det är klokt att leta fram konkreta exempel på situationer där du förklarar hur du agerade och vilket resultatet blev. Samma typ av exempel efterfrågas ofta under en anställningsintervju. En framgångshistoria visar konkret på dina styrkor och hur de bidrar till företaget.
Annica Ollerstam coachar Unionens medlemmar med bland annat karriärutveckling och vet att förberedelse är avgörande för ett lyckat samtal.  
Fundera över vad du har gjort hittills, vad du vill göra och hur vägen dit skulle kunna se ut.
Ett utvecklingssamtal syftar till att ge en bild av din utveckling i relation till företagets mål och visioner. Det ska ligga i både ditt och arbetsgivarens intresse att du kompetensutvecklas.


- Ett ömsesidigt samförstånd från både medarbetare och chef är grundläggande. Om ni båda går in med samma förväntningar är det lättare att mötas i ett konstruktivt samtal, säger Annica Ollerstam och betonar att man ska se samtalet både som en möjlighet till lärande och utveckling.

Tillsammans sätter ni upp en handlingsplan gällande din utveckling för det kommande året.
Genom att förbereda samtalet noggrant visar du att det är viktigt för dig.

- Om du aktivt letar upp och gör research kring vilken typ av kompetensutveckling som kan vara aktuell för dig visar du på ett engagemang och en drivenhet. Du vill lösa situationen och väntar inte bara på att chefen ska föreslå något, konstaterar Annica Ollerstam.
Lyft gärna fram argument för din kompetensutveckling som chefen i sin tur kan använda i samtal med sin överordnade för att motivera eventuella kostnader för din utveckling.

Väl förberedd har du också lättare för att styra in samtalet på det du vill fokusera på, kanske din arbetssituation, stämningen i arbetsgruppen eller dina egna mål och planer.

- Ett av syftena med utvecklingssamtalet är dessutom att chefen och den anställda ska ge varandra feedback. Vad har varit bra och vad kan bli bättre? En lyhörd och öppen chef tar till sig konstruktiv kritik på sitt ledarskap, säger Annica Ollerstam.
Ibland blandas utvecklingssamtal ihop med lönesamtal. Det är två helt skilda saker och ska helst ske vid olika tillfällen. Om ni ändå planerat in båda samtalen till samma tillfälle, så gör en tydlig markering var det ena samtalet tar slut och var det andra tar vid.

Innan samtalet
Förbered dig noga, det visar på ansvarstagande. Inventera och reflektera över det gångna året. Vad sades på förra utvecklingssamtalet? Vad har du lärt dig? Vilka lyckade exempel finns? Vad vill du bidra med framöver baserat på företagets behov? Hur kan ni gemensamt nå dit? Anteckna det du kommer fram till.

Under samtalet
Ta med en sammanställning av vad du tycker är viktigt att ta upp med chefen. Använd listan som stöd under samtalet. Se till att ni sitter ostört i en neutral miljö. Ge konstruktiv feedback på chefens ledarskap. Var tydlig med vad du själv vill.

Efter samtalet
En individuell handlingsplan för din utveckling bör ha upprättats. Se till att det ni har kommit fram till följs upp, boka gärna ett uppföljningsdatum direkt. Du har kanske blivit lovad att prova nya arbetsuppgifter eller gå en utbildning. Då är det bra att ha en tidsram att utgå från.


0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande