Vi måste våga prata om pengar

Vi måste våga prata om pengar

Få saker är så tabu att prata om som pengar. Framför allt om det är ont om dem. Att ha brist på pengar är idag så pass skamfullt att man hellre väljer att tiga och lida än att prata och få hjälp. Det är oerhört svårt att vara den som börjar prata, men ju fler som säger ifrån och ber om hjälp desto fler kan finna stöd hos andra i samma situation. Vi ger några goda råd på vägen.


Familjer som inte får ekonomin att gå ihop är inga undantag. Många är de som varje månad är tvungna att vända på varje krona och som upplever att det inte går ihop när skolan kräver en extra femtiolapp till klasskassan. Men för att problemet ska uppmärksammas måste man våga prata om det. Annika Holm-Eriksson är skolledare i Kungälvs kommun och har genom åren kommit i kontakt med många familjer som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Hennes råd för att öppna upp dialogen riktar sig till familjerna, men också till skolans personal.

1. Ställ krav på skolan. Man kan inte förvänta sig att föräldrar ska våga prata om att de inte har råd. Av tio fattiga familjer kanske en eller två vågar säga till. Jag tycker inte att det ska ligga på föräldrarna att blotta sig, utflykterna måste kunna vara gratis och man ska heller inte ha klasskassor om de inte är helt frivilliga. Är det ändå så att det krävs tillskott för en utflykt eller dylikt ligger det på skolan att ha koll på att alla har råd och skjuta till pengar för de som behöver. Vi har i många lägen sökt hjälp från till exempel Majblomman, som stöttar familjer som har det svårt ekonomiskt.

2. Lärarna måste vara på tå. Om ett barn hävdar att det av någon anledning inte kan vara med på en utflykt måste läraren uppmärksamma detta och fundera på om det ligger något annat bakom. De får då kontakta föräldrarna, kolla läget och starta en konversation.

3. Prata direkt med lärare eller rektor. Om det är svårt att som förälder ta upp situationen på föräldramötet, prata direkt med läraren eller rektorn. Det är rena drömmen om föräldrarna kommer direkt till oss, så att vi får veta hur det ligger till. I en ideal värld måste alla såklart våga prata om det, men det kommer alltid att finnas de som håller tyst.

4. Vi måste släppa skammen. Den största svårigheten är att bristen på pengar är skambelagt. Man både känner sig och blir betraktad som värdelös när man inte har pengar. Det finns inga föräldrar som vill att deras barn ska bli betraktade som värdelösa. Vi måste sluta skuldbelägga och visa mer empati för utsatta familjer. Att vissa föräldrar skulle ha sig själva att skylla för att de prioriterar fel är en myt.

5. Våga söka stöd och hjälp. Vi vänder oss som sagt ofta till Majblomman för stöd till dem som har det svårt. Majblomman ger även bidrag under sommarlovet. Enligt Lena Holm, generalsekreterare på Majblomman, är “Vad ska du göra på sommarlovet?” en av de värsta frågor utsatta barn kan få. Majblomman utgår från barnens egna behov och tittar på hur de kan bidra för att barnet ska kunna känna största möjliga delaktighet. Även socialtjänsten kan ge extra bidrag till läger och andra sommarlovsaktiviteter. Mitt råd till föräldrarna är att våga söka hjälp hos de stödorganisationer som finns.

Skribent: Karolina Modig

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Bra vardag hårspecial!