Syskon – gör dig till den du är

DesktopImage
0
Är du storasyster eller lillebror? Ordningen i syskonskaran spelar större roll än vad man kan tro, den får oss att ta till olika knep för att få uppmärksamhet och kärlek. Strategier som många av oss behåller livet ut.

Arv, miljö och individuella förutsättningar är några faktorer som spelar en viktig roll i barnets utveckling. Men även platsen i syskonskaran har en stor betydelse när det gäller vilken typ av människa man blir, hur personligheten utvecklas. Till exempel behandlar föräldrar aldrig barnen likadant även om man tror det. Varje barn har en egen relation till mamma, pappa och eventuella syskon. Och barn är inte dumma, de utvecklar en strategi för att passa in och för att bli sedda och bekräftade. Den stora som är stor och duktig, blir ännu större och duktigare för att få uppmärksamhet när ett syskon föds. Och den lilla, som inte kan konkurrera med storasyskonet, hittar andra metoder för att få uppmärksamhet, inte sällan sådana egenskaper som gör henne/honom till klassens clown.

- Fyra jätteviktiga faktorer när man pratar om syskonens roll är: Platsen i syskonskaran, åldersskillnaden, könsskillnaden och antalet syskon, berättar Elisabeth Schönbeck, beteendevetare och småbarnspedagog som har skrivit boken Äldst, yngst eller mittemellan - en bok om syskonmönster.Hon har genom studier sett hur stora-, mellan- och småsyskon utvecklat specifika karaktärsdrag, men beskrivningarna om hur man utvecklar sin roll stämmer förstås inte på alla. Generellt sätt blir storasyskon mer resultatinriktade och småsyskon mer relationsinriktade. Det är ingen slump att regeringen består av så många storasyskon medan småsyskonen är vanligare på Idolscenen, menar hon.

- Storasyskon är ofta maskulina i sitt beteende, de pekar med hela handen och gillar ordning o reda - oavsett kön. Vilket är intressant ur genusperspektiv, säger Elisabeth Schönbeck. Hilary Clinton är till exempel storasyster till två bröder, hon är alltså van att ta kommandot och peka med hela handen. Lasse Berghagen däremot, som är lillebror till två systrar, vill hellre spela gitarr och sjunga om nallebjörnar än gå i pappa tandläkarens fotspår. Ett annat typiskt småsyskon var affärsmannen Jan Stenbeck, han tog risker, var charmig, manipulativ och siktade mot framtiden.

I en familj med endast flickor bör man vara uppmärksam så att inte mellansystern hamnar i kläm, å ena sidan får hon vara storasyster men också lillasyster. Något som kan ge problem med identiteten eftersom rollerna redan är upptagna. Det innebär att de ibland får kämpa extra hårt för att bli bekräftade. Men är mellanbarnet en pojke med systrar får han ett slags frihet utan någon utpräglad maktkamp.

Pseudotvillingar kallas de barn som föds tätt inpå varandra, med mindre än 18 månaders mellanrum. Eftersom barn inte anses ha skapat sin personlighet innan de fyller tre år innebär det en stor omvälvning att få ett syskon under denna period. Två syskon som är födda med mindre än ett par års mellanrum konkurrerar nästan alltid om allt.

- Barn behöver full uppmärksamhet de första tre åren. Även om barnen kan leka hyfsat bra när de är jämnåriga ökar chansen till en bra syskonrelation om det är 3 till 4 år mellan dem, säger Elisabeth Schönbeck.

Hon berättar också att har man mer än sex år mellan barnen räknas syskonen funktionellt som endabarn. Endabarn, liksom äldsta barnet, är ofta duktigare i skolan än andra och de får rollen som förstfödda båda två.

- Men alla positioner har sina fördelar och sina nackdelar. Det gäller att ta vara på fördelarna och vara medveten om syskonplaceringens nackdelar. Det är först när man förstår varför man gör som man gör som man klarar av att arbeta bort eventuella nackdelar, inte minst för föräldrarna. Då kan de låta varje barn utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, råder Elisabeth Schönbeck.

Några generella karaktärsdrag
Endabarn och storasyskon vill ofta leda, de är ansvarsfulla och auktoritetsbundna. Sladdbarn, om det är mer än sex år mellan syskonen, räknas som funktionellt endabarn.
Lillebror och lillasyster är mindre prestationsinriktade, mer äventyrliga och charmiga medan mellansyskon tar mindre plats, har lätt för att anpassa sig och blir ofta diplomatiska lagspelare.

Sju råd för en bra syskonrelation
* Ta inte bort maktpositionen som det äldsta barnet får, men var medveten om att du förstärker rollen genom att ge henne eller honom för mycket ansvar.
* Tänk på att ett mellansyskon, framför allt om det är en flicka mellan systrar, kan ha svårt att hävda sig. Hjälp till att ge det plats.
* Träna det yngsta barnet att ta ansvar genom att ge det egna uppdrag anpassade efter hans/hennes förmåga.
* Sätt gränser och försök att vara konsekvent med vad som är tillåtet och inte tillåtet för syskonen.
* Barnen får andra roller när inte syskonen är med och då han/hon får vara ensam med föräldern/föräldrarna. Gör därför egna saker tillsammans med ett barn i taget.
* Ge av din fulla uppmärksamhet när ni umgås, mobiltelefonen och datorn behöver inte alltid vara påslagen.
* Försök att vara rättvis när du grälar, se till att alla barn får sin beskärda dos och inte bara det äldsta barnet.


Skribent: Elisabet García Dahlbäck

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om