Så hjälper du barnen med deras läxor

DesktopImage
0
10 tips för roligare och mer effektiv läxläsning

Barnens läxor kan vara en utmaning även för dig som förälder. Lär dig några bra metoder för att hjälpa barnen förbättra sin studieteknik.

"Vad är rätt svar?" kan vara den första fråga du får. Men att direkt ge de rätta svaren hjälper inte barnen i längden. Om du gör läxorna åt dem kommer de inte att nå de resultat de önskar, även om det är ett lockande alternativ.
Meningen med läxor är att repetera information från läroböckerna, komplettera med ny information, förbättra studietekniken och testa elevernas kunskap. Din uppgift är att se till så att barnen når dessa mål så att de kan förbättra sina betyg och komma ihåg det de har lärt sig, vilket ju är hela poängen med att gå i skolan.

Hjälp barnen behålla sina kunskaper längre genom att använda dig av följande metoder.

1. Följ ett schema
Bestäm en tid för läxläsningen, till exempel efter skolan eller efter middagen. Under denna tid ska barnen inte ägna sig åt tv-tittande, tv-spel, sms:ande eller andra sociala aktiviteter, även om de gärna vill hålla på med flera saker samtidigt. Det är bevisat att detta tar fokus från läxorna. Håll er till den tid ni har bestämt och anpassa övriga aktiviteter därefter.

2. Bestäm en plats
Välj ut den plats i hemmet där ditt barn har lättast för att koncentrera sig. Det kan vara vid ett skrivbord i det egna rummet, bordet i matsalen eller vid köksbordet, med eller utan sällskap av syskon. Vissa barn koncentrerar sig bättre med lite ljud i bakgrunden, men låt fortfarande tv, mobil, internet (förutom för informationssökning) och andra teknikprylar vara förbjudna.

3. Hjälp till att söka efter svaren
"Slå upp det. Då kommer du komma ihåg det längre", är ett råd som har fungerat i generationer. Bara för att du kan svaren betyder inte det att du ska göra dina barns läxor åt dem. Lös istället en uppgift tillsammans och låt dem sedan lösa resten själva. På så sätt lär de sig problemlösning, som är viktigt att kunna. Visa intresse, var tillgänglig och hjälp barnen att själva prestera bättre.

4. Gå igenom uppgifterna
Följ upp läxorna för att se hur de har klarat uppgifterna och gå igenom eventuella fel tillsammans. Diskutera felen för att se om de har förstått underlaget rätt. Ge barnen tips på hur man kommer ihåg fakta, till exempel hur man kan använda bildkort för att memorera ord och koncept. Ett annat effektivt sätt att lära sig på är att arbeta interaktivt, till exempel med ett äldre syskon eller en klasskamrat.

5. Träffa lärarna
Engagerade föräldrar visar lärarna att barnen får stöd hemma, något som är bra för lärandeprocessen. Prata med läraren om ditt barn hamnar efter. Då kan läraren komma med förslag på hur du kan uppmuntra och hjälpa barnet eller kanske rekommendera extraundervisning i ämnet. Kanske finns det fler elever som inte har hängt med. Då behöver läraren få veta detta för att kunna förbättra undervisningen.

6. När du inte kan svaret
Fråga! Även du kan lära dig något av barnens läxor. Sök själv efter svaren, men tala inte om dem direkt. Fungera som en bibliotekarie där hemma och visa barnen hur man söker efter information. Var även uppmärksam på deras behov. Lär sig ditt barn bäst genom att se eller höra?

7. Gör upp en plan
Skaffa en kalender och planera in skoluppgifterna. När arbetsbördan ökar och barnen håller på med flera uppgifter samtidigt behöver de ditt stöd och din tidsplanering för att ta sig igenom de lite svårare uppgifterna och få läxorna klara i tid. Ta reda på om barnen har några längre projekt på gång i skolan, gör upp en planering och skaffa fram det material som behövs för att undvika sista minuten-stress.

8. Uppmuntra
Motivera barnen och visa dem hur de ska prioritera bland sina uppgifter, till exempel hur de ska plugga inför ett prov. Belöna dem på något sätt om de får bra betyg och håller en jämn nivå i skolan.

9. Föregå med gott exempel
Läs böcker. Diskutera olika ämnen. Gå till ett vetenskapsmuseum tillsammans. Komplettera gärna studierna med relevanta övningar, som ordlekar eller mattelekar. Barn gör inte som vuxna säger, barn gör som vuxna gör.

10. Ge beröm
Lyft fram de uppgifter som har gått bra, till exempel ett prov, en bilduppgift eller ett naturvetenskapligt arbete. Uppmuntra dina barn. Om du visar att du tror på dem litar de också på dig. Ge barnen beröm så att de får känna sig stolta över det de presterar i skolan.

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande