När ska barnet få en egen mobil?

När ska barnet få en egen mobil?

0
Experttips som guidar dig genom beslutsprocessen.

Alla barn mognar olika fort. Insikt om hur ansvarstagande ditt barn är kan hjälpa dig att avgöra om han eller hon är mogen att äga en egen mobil. Jennifer Chung, expert på barnuppfostran och en av grundarna till en community på samma tema, ger dig rekommendationer som hjälper dig att ta reda på när det kan vara lämpligt att skaffa en mobil till ditt barn och ger även råd om i vilka sammanhang en mobil är mest användbar.

Läs mer: har du yngre barn som gärna lånar din mobil? Så här barnsäkrar du din mobil.


Hur gammalt bör barnet vara?
Ungefär 80 % av barnen i åldrarna tolv till sjutton år har en egen mobil och ungefär hälften av dessa har en smartphone. "Den siffran har nästan fördubblats under de senaste två åren", berättar Chung. Och nästan 60 % av alla föräldrar erbjöd sina barn en mobil när barnen var 11-12 år. Hon tillägger: "När barnen har blivit 12-13 år, deltar de i många aktiviteter utanför hemmet. Genom att utrusta barnet med en mobil kan föräldrarna uppnå en känsla av trygghet och säkerhet."

Läs mer: om ett äldre syskon får en mobil kan det uppstå konflikt, då de yngre syskonen vill ha men ännu inte kommer få. Här kan du läsa mer om hur man hanterar syskonrivalitet!

Mobiler ger extra säkerhet oavsett ålder
Mobiler fyller funktionen som en extra säkerhetsåtgärd för barn som åker buss eller samåker till skolan om barnet skulle råka bli strandsatt någonstans. En mobil som kan användas för att ringa efter hjälp är en fördel oavsett ålder. Eftersom alltfler akuta situationer inträffar på skolorna idag, kan tillgång till en mobil som barnet kan använda för att i nödlägen kontakta föräldrarna minska oron. Den bidrar även till att föräldrarna kan hålla sig informerade om barnets säkerhet samtidigt som de kan trösta sitt barn om det är ängsligt.

Vad för slags mobil bör jag köpa?
"Ju yngre barn, desto färre alternativ. Unga användare behöver bara kunna kontakta föräldrar eller betrodda vuxna. De behöver inte kunna messa eller ta och skicka bilder", framhåller Chung. När barnet kommer in i tonåren, tycker hon att en smartphone kan vara praktiskt för att få tillgång till internet. På så vis kan barnet hantera och kontrollera sin egen kalender, hålla koll på läx- och provdatum o.s.v. Barn uppskattar även att kunna spela och messa, särskilt under långa bilresor. Börja redan i tidig ålder att lära barnet hur det tar hand om och ansvarar för sin mobil: det ger barnet en ansvars- och ägandekänsla.

Undvika att mobilen försvinner
Chung ger rådet: "Träna dina barn på att alltid kontrollera att de har mobilen med sig så snart de går från ett ställe. Då ska de kontrollera att de har stoppat ner mobilen i fickan eller ryggsäcken och inte lämnat den framme på ett bord. Vidare bör iPhone-användare ladda ner appen "Find my phone" som visar mobilens exakta geografiska läge om den är borttappad eller stulen. Denna app fungerar så länge mobilen är laddad och påslagen."

Hon föreslår även att föräldrar sätter upp regler för barnen, t.ex.:
Undvik olämpligt innehåll.
 Överskrid inte tillåten datamängd.
 Messa aldrig i trafiken. 
Vid lektion: sätt mobilen på tyst läge och stoppa undan den utom synhåll.
 Inför teknikfria zoner i huset. Teknikfria zoner begränsar mobilanvändningen i vissa rum till särskilda tider under dagen.

Läs mer: Som förälder kan det vara svårt att hänga med, men det är viktigt att du sätter dig in i den värld ditt barn rör sig i på internet. Läs våra tips här!

Be barnet ge dig sin mobil när det är sängdags så att du kan försäkra dig om att det somnar och inte ligger uppe och pillar på mobilen istället.

Hur snart och vid vilken ålder du bör köpa en mobil till ditt barn är ett familjebeslut. Genom att följa experternas råd kan du avgöra när ditt barn är tillräckligt moget och ansvarstagande för att få en mobil. Varning! Att ta ifrån barnet dess mobil när han/hon väl har fått en, är nästan lika farligt som att försöka stjäla benet från en elak vakthund. Gör dig redo för strid i så fall.


0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande