Hur väljer jag rätt dagis

Hur väljer jag rätt dagis

Det första året med bebis går fort och självklart vill man som förälder det bästa för sitt barn. Det kan vara svårt att hitta rätt förskola, när det finns en mängd olika inriktningar att välja på.


Montessori, Ur och skur, Waldorf, eller en vanlig kommunal förskola utan speciell inriktning? För vissa är valet enkelt, man väljer den förskola som ligger närmast. Det är bra på så sätt att många dagiskompisar bor på nära håll. 
Andra har ingen möjlighet att välja, utan man får acceptera den förskola där man får plats. Det brukar i de allra flesta fall också vara en bra lösning.
Men ibland kan och vill man som förälder göra ett val med en inriktning och pedagogik som passar både barnet och familjen. Mycket utomhusvistelse eller fokus på lekfullt lärande till exempel. 
Även kommunala förskolor utan någon speciell inriktning fokuserar mycket på att främja barnens lek och kreativitet. 
Ett tips är att se till hur mycket man som förälder vill och förväntas engagera sig i förskolan och vad som känns bäst när ni hälsar på inför förskolevalet.
Här är de vanligaste förskoleformerna.

Ur och skur
Lägger stor vikt vid att vara ute i alla väder, ibland precis hela dagen. Barnen och föräldrarna får vänja sig vid att alltid ha rätt kläder beredda. Bekväma regnkläder, stövlar, lager-på-lager inför vinterlekarna ute.
Barnen stimuleras av närheten till naturen, de slipper bullriga rum och kreativiteten kan blomma fritt. Förskolorna följer Friluftsfrämjandets filosofi om barn och natur.

Montessori
Bygger på övertygelsen att alla barn är nyfikna och villiga att lära sig olika saker. Intressena varierar med åldrarna och olika sensitiva perioder. Förskolepedagogen ska finnas till hands för att hjälpa barnet i det naturliga lärandet, men inte tvinga på barnen kunskap. Lokalerna är ofta tilltalande och färgglada eftersom det också stimulerar inlärandet. Alla leksaker finns bara i ett exemplar på förskolan så att barnen lär sig att dela med sig och vara generösa. 

Reggio Emilia
Det viktiga är att barnen ska få utveckla alla sina uttrycksmöjligheter och inte begränsas. Ofta används lekmaterial som inte är färdiga utan istället ska stimulera barnens fantasi. Pedagogiken lägger stor vikt vid sagor, musik, dramatisering, skapande med färger. Även humor är viktigt. Barnen får prova sina egna funderingar och teorier och får därigenom en tilltro till sig själva och det de kan skapa och lära.

Waldorf
I Waldorfpedagogiken anser man att barnet lär sig bäst om det utan tvång och på sina egna villkor får härma de vuxna. Hela människan ska utvecklas – tanke, vilja och känsla. Barnen deltar i diskning, städning, matlagning, historieberättande och danslekar. För att barnen själva ska kunna utveckla leken används enkla leksaker av naturmaterial. Rörelsekonsten eurytmi spelar en stor roll i lärandeprocessen.

Kooperativ
Föräldrar som vill ta större del av barnets förskolevistelse kan välja ett föräldrakooperativ. Den pedagogiska inriktningen kan variera. Kooperativ innebär att man som förälder tar del av skötseln av förskolan. Ibland hjälper man till med matlagning och städning några gånger per termin, men det förekommer också att förskolan beslutar att leja bort de uppgifterna. Vanligt är att föräldrarna träffas några gånger per termin, sköter om gården, snickrar nya redskap och deltar i sociala möten för att lära känna varandra och barnets dagliga miljö.

Språkförskolor
Det finns två varianter av språkförskolor. Dels de där barnen tränas i att bli tvåspråkiga, svenska kombinerat med ett främmande språk. Barn lär sig nya språk effektivast i 2-¬5-årsåldern. 
Andra språkförskolor är för barn som behöver extra träning i sin talutveckling. Man använder sig av tecken- och bildkommunikation som stöd för språkutvecklingen. Ofta har man små barngrupper med hög personaltäthet.

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan