Så talar du med ditt barns nya lärare

Så talar du med ditt barns nya lärare

Det är viktigt att få en bra start på skolåret - så här får du en bra kommunikation med ditt barns lärare.


Oavsett om ditt barn börjar på en ny skola eller bara ett nytt läsår är chansen stor att barnet får en ny lärare, och om hen börjar på högstadiet kan ett helt team med nya lärare bli aktuellt. Om du bekantar dig lite med lärarna blir det lättare att hjälpa barnet med läxor och skolarbeten, ställa skolrelaterade frågor eller diskutera problem och svårigheter.

Läs mer: enkla tips på hur du hjälper ditt barn med skolarbete och läxläsning.


1. Kontakten mellan lärare och föräldrar är vanligtvis mycket tätare när barnen är små. Investera tid i att skapa en meningsfull relation redan första dagen. Säg hej på morgonen och fråga om barnens aktiviteter när du ser något du gillar – lärare får sällan det beröm de förtjänar och en positiv kommentar räcker långt.

2. Boka tid
 – diskutera aldrig ett problem "i farstun". Boka en tid för att träffa läraren om du vill diskutera något viktigt eller om det finns någonting som måste tas om hand direkt. Det visar att du värdesätter deras tid och vill diskutera saker och ting på ett produktivt sätt.

3. Kör öppna kort från början
 – tala med läraren på ett öppet och trevligt sätt. Gå på föräldramöten med en positiv inställning. Planera vad du vill ha sagt och vilka resultat du vill se i förväg.

Läs mer: tycker du att det är olustigt att prata inför en större grupp människor? Läs mer om hur du bekämpar rädslan här.

Beställ hem ett gratis doseringsmått!

Beställ hem ett gratis doseringsmått!

Endast en beställning per år

Valt varuprov
Avmarkera varuprov
Varuprov redan beställt

4. Ta upp problem direkt – kontakta läraren så snart du kan om det är något som stör dig eller ditt barn. Gå in med en öppen inställning och ta reda på hur skolan uppfattar problemet – sopa inte problemet under mattan.

5. Ta reda på vem som är ansvarig
 – börja alltid med klassföreståndaren men var inte rädd att boka en tid med rektorn vid behov efter samtal med klassföreståndaren.

6. Gör din läxa
 – gör en lista över saker du vill ta upp innan ett förbestämt möte med en lärare.

7. Slutligen – förvänta dig feedback. Se till att barnets lärare förstår att du är intresserad av hur du kan underlätta deras arbete genom att vara delaktig hemma.


Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Vinnare