Om ditt barn är olyckligt

Om ditt barn är olyckligt

Hur vet man om ett barn verkligen mår dåligt eller bara är lite ur gängorna? Och vad kan man göra för att hjälpa?


Barn ställs inför många tuffa utmaningar under sin uppväxt, och i många fall rör det sig om olika utvecklingsfaser som de snart lägger bakom sig.  Men vad ska man titta efter för att upptäcka om ett barn verkligen mår dåligt?

Beteendemässiga tecken
Har barnets beteende förändrats? Har du ett barn som i vanliga fall är socialt och utåtriktat, men som plötsligt har blivit tyst och inbundet? Eller har ditt lugna barn plötsligt blivit hyperaktivt eller aggressivt? Har barnet kraftiga humörsvängningar? Drömmer han eller hon mardrömmar allt oftare?

Tänk på att: Ibland handlar det helt enkelt om att barnet utvecklas och genomgår olika förändringar, till exempel i skolan, i kompiskretsen eller rent kroppsligt. Det är du som känner ditt barn bäst och om någonting är fel kommer du att märka det. Lita på din instinkt.

Alla människor går igenom jobbiga perioder då och då och alla har vi dåliga dagar. Men en varaktig förändring av ditt barns beteende kan tyda på att något djupare ligger bakom, och barnet behöver då din vägledning och ditt stöd för att komma till rätta med problemet.

Fysiska tecken
Klagar ditt barn på huvudvärk eller andra krämpor? Detta kan vara ett tecken på nedstämdhet.

Tänk på att: Det kan också vara så att barnet har en bakterie i kroppen eller håller på att bli sjukt, så du får helt enkelt bedöma situationen och avgöra vad som är normalt och onormalt för ditt barn. Om du är orolig kan det vara bra att prata med någon du känner eller en läkare – det känns ofta bättre om man får ventilera sina tankar och känslor med någon utomstående.
Ett annat tecken kan vara trötthet, till exempel om ditt barn ständigt verkar trött och hängigt även om du vet att det får tillräckligt mycket sömn (mellan 8 och 11 timmar per natt, beroende på ålder). Var uppmärksam på om barnets aptit har förändrats, men tänk på att aptiten hos barn kan variera väldigt mycket. Ibland äter de mer och ibland mindre, beroende på om de befinner sig i en tillväxtperiod eller inte.

Vad kan du göra för att hjälpa?
Barn tar omedvetet efter oss vuxna i stressfyllda situationer. Det är du som är barnets förebild, så därför är det viktigt att du också mår bra.

• Prata med ditt barn och förklara att alla går igenom jobbiga perioder då och då, men att det är okej och att du finns här som hjälp och stöd. Försök att ge dina barn utrymme och tid för sig själva, men ta dig alltid tid att sätta dig ner med dem om de vill prata.

• Om du har en lösning på problemet, försök att vara beslutsam och positiv och inte göra en stor grej av det. Ibland kan det till exempel räcka med att locka barnet till lek och skratt och skapa tillfällen för gemensamma aktiviteter, som idrott eller andra aktiviteter där barnet får chansen att träffa nya kompisar och utöka sitt sociala kontaktnät.

• Ta inte på dig rollen som superhjälte, utan sök hjälp om du känner att ni inte kan lösa problemet på egen hand. Om ditt barn inte vill att du diskuterar saken med övriga familjemedlemmar kan du i stället prata med någon utomstående, t.ex. ringa en hjälplinje. Du är ett bättre stöd för ditt barn om du känner att du själv får stöd. Det är viktigt att fundera över hur du ska gå till väga om barnet inte vill att du berättar för pappan. Det kan vara svårt – du vill ju så klart inte svika barnets förtroende, men samtidigt är det viktigt att förhindra relationsproblem i ett senare skede.

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan