Lek och Lär

Lek och lär dina barn

Vill du hjälpa ditt barn att lära sig mer? Barns lek och lärande hänger tätt ihop. Genom att bejaka barnets leklust och vara nyfiken på det som händer i leken kan du stötta ditt barn att utvecklas. Barnpsykologen Margareta Öhman berättar hur.


Som förälder vill du så klart ge ditt barn de allra bästa möjligheterna att utvecklas som människa. Men hur kan du som förälder stötta ditt barns utveckling och hjälpa dem att underlätta inlärningen? Att utnyttja lek för lärandet är en underskattad metod.

Lek och lärande hänger ihop
Traditionellt sett har tyvärr leken skilts från lärandet – lek och lärande har setts som två olika delar av en individs utveckling. Ibland kan man höra kommentarer som “har ni bara lekt i skolan idag”, vilket signalerar att leken inte värderas så högt.
Samtidigt har lärandet i skolämnena fått en lite tråkig stämpel och satts i kontrast till den roliga leken. Lite fyrkantigt resonerar somliga som att “lärandet är när vi undervisar barnen och leken är när barnen själva leker”. Så enkelt är det inte. Nu vet vi att de båda hänger tätt ihop och är lika viktiga.

Bejaka ditt barns lek
Som förälder fyller du en otroligt viktig roll genom att finnas till hands när ditt barn leker och utforskar. Var där som ett stöd och var nyfiken på vad som händer i barnets lek. Bejaka och stötta med information och material, ställ frågor om det som pågår.
– Det är inte så att vi ska vara antingen deltagande eller iakttagande i barnens lek. Det handlar om att veta när man ska låta barnens utforskande vara i fred och när man ska gå in och hjälpa. Man kan ge ett erbjudande om hjälp till barnet, men vi vet inte om barnet nappar. Vill de inte ha vår hjälp får vi låta det vara, säger Margareta Öhman, barnpsykolog.

Leken börjar i ett utforskande, som när barnet undersöker skallran och hur den fungerar. När barnet undersökt skallran och förstått vad det är så ställer sig barnet frågan “vad kan jag göra med den?” Då kommer ett stadium av kreativitet och uppfinnande där barnet skapar något eget.

Ge olika typer av kunskap
Tänk på att leken ger olika sorters kunskap: färdigheter, som att kunna cykla eller knäppa knappar; fakta, som att kunna olika färger eller räkna.
Men det handlar också om att lära känna sig själv i världen och i relationer. Att utveckla sina sociala förmågor är viktigare än någonsin i dag.
– Kunskapen om hur man är tillsammans med andra är en väldigt viktig del i barnets lärande. Det lär man sig när man är tillsammans, som när barnen leker, säger Margareta Öhman.

Undvik att rätta barnet
Ibland kan det vara lätt att som förälder lägga sig i leken när man ser att barnen säger fel eller inte riktigt vet. Då gäller det att vara lyhörd och fråga om barnet vill ha din hjälp.
– Felet som vi vuxna gör är ofta att vi går in och korrigerar. När barnet säger “vattendropparna blir is när de smälter i solen” ska vi inte gå in och rätta fel. Istället ska vi fråga “hur tänker du nu?” och bejaka “oj, vad spännande”. Följ med i barnets tankegång – lägg inte till rätta, säger Margareta Öhman.

Släck skärmarna och följ barnet
Släck alla datorskärmar, smartphones och läsplattor under lektiden. För att kunna stötta barnet i leken är det viktigt att ha tid tillsammans. Följ barnets initiativ. Om barnen vill leka koka mat – följ det intresset. Det går också bra att iscensätta lek. Ofta blir barnet överlyckligt om du signalerar att du vill leka.
– Man kan säga “nu kan du och jag leka, vad vill du att vi ska göra?” och då kan barnen komma igång, säger Margareta Öhman.

Margareta Öhman är legitimerad psykolog, barnkulturvetare och familjeterapeut, och författare till boken “Det viktigaste är att få leka”.


Skribent: Martin Ådahl

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan