Läs med ditt barn!

Läs med ditt barn!

Gör ditt barn en tjänst för livet genom att introducera böcker och läsning tidigt i livet. Det vädjar nu experter på området sedan alarmerande siffror visar att bara häften av föräldrarna läser för sina barn i dag jämfört med för tio år sedan. Att ha läsandet med sig från tidig ålder stärker barnets självkänsla och minskar risken för framtida utanförskap och påverkansmöjligheter.


Att kunna läsa är en demokratisk rättighet som ger oss fördelar på alla områden i livet. Det vet vi. Ändå har vi aldrig ägnat så lite tid åt att läsa för våra barn som nu. Vi skyller på tidsbrist och ursäktar oss med att barnet hellre ser en film innan läggdags.

Men det aningslösa och ibland lättjefulla beteendet kan bli förödande menar både barnpsykologer, pedagoger och barnboksförfattare, som nu samstämmigt vill få oss att få upp ögonen för just läsandets särskilda betydelse för att våra barn ska utvecklas till harmoniska och delaktiga samhällsmedborgare.

Men hur gör man då? Hur ska vi både sporras själva och sporra våra barn till ett ändrat beteende, med en mer naturlig inställning till läsande och böcker?

Här ger barnboksförfattarna Magnus Ljunggren och Helena Bross (även lärare) sina bästa råd:

1. Läs tidigt – och läs om
Börja läs för ditt barn redan innan det börjat prata. Och läs gärna samma bok om och om igen. Riktigt små barn älskar igenkänning, vilket gör att det får mer och mer behållning av boken ju fler gånger de hör den.
”Läsning” med sång, rim och ramsor är lämpliga inkörsportar till böcker de mindre barnen.  

2. Läs en bit var
När barnet börjat lära sig läsa, men ännu inte fått upp farten, kan det vara pedagogiskt och uppbyggande för barnets självkänsla att läsa varannan sida i boken. Då upplever barnet att de läst (och klarat!) mycket mer än om det läst samma mängd i ett sträck.  

3. Läs början
När barnet blivit ännu mer läsvant kan en bra metod för att det ska komma igång med en bok vara att du som förälder börjar läsa boken högt för barnet, för att sedan låta det få fortsätta på egen hand.  

4. Läs samma bok samtidigt
Då kan ni diskutera boken, både under tiden och efteråt. En sådan gemensam upplevelse skapar både närhet mellan dig och barnet och ger ett mervärde till själva läsningen.  

5. Föregå med gott exempel
Barn gör som bekant inte som vi säger, utan som vi gör. Kryp upp i soffan med en god bok och visa för barnet vilken mysig upplevelse läsandet kan vara.  

6. Skapa goda förutsättningar
Läsning kräver ro. Se därför till att det finns inbjudande läsplatser i hemmet där det är lugnt och skönt, inte bara i barnets eget rum utan även i de gemensamma utrymmena.

7. Gå till biblioteket
Introducera bibliotekets fantastiska värld och outsinliga källa av gratis underhållning och kunskapsbank till barnet. Gör gärna till rutin att gå hit en gång i veckan och botanisera, låna och sitt ner och läs tillsammans en stund. Då blir det här en naturlig plats för barnet att gå till även då det blir äldre.

8. Hitta de rätta böckerna
Var lyhörd för ditt barns intressen och förmågor, så att böckerna anpassas till detta på bästa sätt. ”Fel” eller för svåra/lätta böcker kan snarare avskräcka än locka till fortsatt läsande. Här kan det till exempel vara bättre med en avancerad bok om vulkaner, som ni läser och pratar om tillsammans, än att tvinga på barnet någon ”ointressant”- om än lättläst - barnbok...

9. Ställ krav
Att väcka läslust genom att utgå från barnets intressen är en bra inkörsport, men därefter är det viktigt att också ställa krav för att läsandet ska fortsätta. Bestäm till exempel en tid eller antal sidor som barnet ska läsa varje dag. Precis som med annat kräver även läsningen träning!

10. Se filmen, läs boken
Eller tvärtom. Det kan komma fram många spännande reflektioner och tankar när ni tillsammans jämför boken och filmen.

11. Ha en dödskallehylla!
Barn har i alla tider lockats av det förbjudna. Så om inget annat hjälper i din kamp för att få ditt svårflirtade barn att börja läsa, ”lura” det med lagom ”förbjudna” böcker, undanställda på en särskild hylla där hemma. Det väcker garanterat nyfikenhet och läslust!

Skribent: Eva-Lotta Sigurdh

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Bra vardag hårspecial!