Det moderna föräldraskapet

Det moderna föräldraskapet

Aldrig tidigare har det varit så mycket prat om barnuppfostran som under det senaste århundradet. Det hänger ihop med att vårt familjeliv, vårt levnadssätt och våra könsroller har förändrats. Så hur ska man vara en bra förälder samtidigt som barnets rätt att vara en egen individ respekteras?


Heltidsarbeten, hämtningar och lämningar på dagis och en ständig tidsbrist. Det är inte konstigt att föräldrar, med ambitionen att vara världens bästa mammor och pappor, har ett dåligt samvete som ligger och guppar i kölvattnet. Somliga anser att det är just det dåliga samvetet som är skälet till att många av dagens barn blir bortskämda och tar för stor plats. Att de därför blir familjens herre på täppan med matvägran, inte vilja gå och sova och timmar framför datorn …

Att lära barnen inför livet är föräldrarnas ansvar, men det är en ömsesidig process som ska ske tillsammans med barnet. Det är för deras skull vi ska lära ut vad som är rätt och fel, lär de sig att det finns regler i olika situationer kommer de alltid att klara sig i livet. Barnet ska må bra, och barn mår bra när de vet vad som ska göras och vad som gäller inom rimliga gränser. Gränser som förändras i takt med att barnen växer. Ställ dig gärna frågan hur du vill ha ditt familjeliv, vad förväntar du dig av dina barn?

Att orka och ha tid att lära telningarna hur man hanterar olika viljor och hur man löser konflikter är visserligen lättare sagt än gjort. Det är lätt att man blir lite lat som förälder, man blir otålig och det går snabbare att göra det själv. Men om man som förälder curlar och hjälper till för att det ska gå fortare, och inte som ett stöd, gör man sig själv och barnen en björntjänst. För att barnet ska växa i sin självkänsla behöver de få hjälpa till hemma. Hjälps man åt, städar, plockar ordning – även andras saker – lär man barnen att ställa upp för varandra och inte bara tänka på sig själva. Det är viktiga färdigheter som gör barnen stolta.
Dessutom blir de barn som inte får prova, och lära sig att misslyckas, redan som små rädda för att våga prova nya saker. De växer upp och tror att de är duktiga, men sex- och sjuåringar som inte kan knyta skor eller torka sig själva efter toalettbesök får problem med självkänslan.

Ett av dagens större problem är barns koncentrationssvårigheter – många klarar inte av att syssla med en sak längre än en kort stund. Att lära sig självdisciplin är en viktig egenskap som gör livet lättare på alla sätt. Rastlösa barn byter intressen, kamrater och får svårare med inlärningsprocesser. Som förälder är man barnens förebild, har man själv svårt med tålamod och att ge av sin tid kan man inte kräva att barnen ska klara av det.
Känslan av att älska är underbar, då spelar det mindre roll att barnuppfostran är en av livets svåraste uppgifter. Låt barnen få känna att de är en gåva, de ger ju så otroligt mycket tillbaka.  

 
9 råd från barnläkaren, och åtta-barns pappan, Lars H Gustafsson
Ur boken Växa - inte lyda, Norstedts.

Tro alltid barnet om gott.
Ge barnet en stund varje dag då du är absolut närvarande och har hur mycket tid som helst.
Läs, berätta, sjung och lek.
Respektera ditt barns integritet.
Ha så fasta regler som möjligt, men gott om tålamod.
Bevaka barnets rätt till en känsla av värdighet och värde.
Öppna ditt hem och bry dig om barnens kompisar.
Engagera dig i vad som händer i förskolan och skolan.

Vi föräldrars Stora bok om barn, Bonnier fakta.
Om barn från 0 till 6 år skriven för 2010-talets föräldrar där ett åttiotal av Sveriges främsta experter delar med sig av sin kunskap.
 
Benjamin Spock, en amerikansk barnläkare vars bok Sunt förnuft i barnavård och barnuppfostran har använts som stöd i många svenska barns uppfostran. Den första föräldrabibeln, som en uppslagsbok med kapitel, kom 1946, har tryckts i elva upplagor, med hans mer radikala moderna tankar, och sålts i 30 miljoner exemplar över världen. Han var nyskapande och förespråkade att man skulle lita på sitt eget sunda förnuft. Han lättade upp de strikta tider och förhållningsregler som var dåtidens norm.

Bli inte imponerad av vad experter säger, lita på din egen instinkt och ditt sunda förnuft i föräldraskapet. Den naturliga kärleksfyllda vården som hyggliga föräldrar ger sina barn är mycket mer värd än experters råd om hur man bäst sätter på en blöja.  

Skribent: Elisabet Garcia

Registration

Bli medlem i vårt Bra Vardag och få exklusiva erbjudanden!

Bli medlem

Bekräfta dina kontaktuppgifter

För att slutföra din förfrågan, var god fyll i informationen nedan

Bra vardag hårspecial!