8 gåvor du kan ge till ditt barn genom att lära dem om snällhet

DesktopImage
0
Tror du att empati, samarbetsförmåga och självkänsla är något som utvecklas naturligt hos barn? Tänk om!

Forskning visar att precis som när det kommer till ämnen som matematik, språk och läsning, så måste man även öva på Emotionell Intelligens (EQ). Detta ska man gärna börja träna på redan i småbarnsåldern. Faktum är att det kommer en hel del fördelar ur att redan tidigt lära sina barn Emotionell Intelligens (EQ):

• barnen får bättre kunskap om sina egna känslor (även de sämre...)
• barnen får därmed lättare att förstå andras känslor vilket bl a leder till mer empati
• de får bättre impulskontroll
• barnen blir bättre på att hantera konflikter
• de får mer hälsosamma relationer
• bättre mental hälsa
• ökad självkänsla och självkännedom, som leder till mindre stress
• allt detta leder till bättre resultat i skolan!

I en färsk studie från 2016 utförd av World Economic Forum, så har de kommit fram till att kreativitet, förmåga till samarbete, förmåga att hantera människor, problemlösning och EQ kommer att höra till de mest efterfrågade färdigheterna år 2020!

"I dagens hektiska samhälle är det en utmaning för föräldrar att tillbringa kvalitetsstid med sina barn. Men vi måste hitta den tiden för att arbeta med våra barn och hjälpa dem att förstå sina egna och andras känslor. Att även lära sig om empati och medkänsla för andra kommer att bidra till att skapa hälsosamma, långvariga relationer, både privat och i yrkeslivet", säger psykologen och EQ-experten Bodil Wennberg.

Vad betyder EQ?
EQ betyder att man har lättare att förstå och uttrycka egna och andras känslor, kan läsa av sociala situationer, skapa en god relation till både sig själv och andra, se saker ur andras perspektiv (empati), lära sig ta initiativ, samarbeta och lösa konflikter.

Emotionell intelligens ger bättre självkänsla, bättre impulskontroll, mindre stress, bättre relationer till andra, lyckligare liv, förbättrat skolresultat och framgång senare i yrkeslivet samt motverkar mobbning.

Tips
Ett enkelt och lekfullt sätt att öva på EQ är att spela Peppy Pals tillsammans med sina barn. Peppy Pals betyder peppande vänner och är en serie mobila spel och barnböcker om fem djurvänner, deras vänskap och dagliga äventyr. Konceptet är baserat på kunskapen om Emotionell intelligens (EQ) och har utvecklats i samarbete med Bodil Wennberg, EQ-expert och psykolog, samt en rad forskare. Du kan få tillgång till ytterligare enkla EQ-tips och roliga aktiviteter från psykolog Bodil Wennberg via Peppy Talks.

 

 

0

Lägg till en kommentar

Vi tror att du kommer att tycka om

Cookiemedgivande